Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

23:17
Reposted fromcouples couples viafreska freska
23:16
7731 e734
Reposted frompiepszoty piepszoty
23:16
2884 adb0
Reposted fromkerosine kerosine
23:12
8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0
22:36
- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova viapsycha psycha
22:33
22:28

November 05 2018

18:04
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viascorpix scorpix
17:38
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia
I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath, "Dzienniki. 1950–1962
Reposted fromwowlovely wowlovely viatrytorunaway trytorunaway

November 04 2018

21:22
3672 e094
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
18:26
Każdy lubi grać w udawanie. Oczywiście rodzaje tych gier mogą się bardzo różnić. Czasami udajemy, że nasza praca nie będzie kolidować z naszym rodzinnym życiem. Czasem wydaje nam się, że niektóre związki są bardziej znaczące, a nie są. Czasami udajemy, aby przekonać samych siebie, że nasze sekrety nie są wcale tak straszne.(...) gra w udawanie jest prosta. Zaczynasz od okłamywania siebie. I jeśli sprawisz, że inni uwierzą w te kłamstwa, wygrywasz.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromwhyme whyme
18:23
Reposted fromcompromise compromise
18:16
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix

October 30 2018

21:27
5422 2374
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafullmoon fullmoon
21:26
2192 c90c 500
Twój Vincent.

October 29 2018

08:34
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viafullmoon fullmoon
08:34
5831 1386 500

October 27 2018

11:19
6056 68ad
Reposted fromwogniu wogniu viakarmacoma karmacoma
11:19

October 24 2018

19:43
8453 7b10
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl