Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

10:59
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viascorpix scorpix

August 19 2018

16:50
5292 836c 500
Reposted fromthetemple thetemple viaaisajo aisajo
16:50
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viaaisajo aisajo
16:50
0147 5220 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaisajo aisajo
16:49
Chodź się napijemy i wymażemy sceny
W których żadne z nas nie chciało grać 
— Kartky
Reposted frommefir mefir
16:48
Ej, coś poszło chyba nie tak
Nikt z nas nie chciał dorosnąć
— Kartky
Reposted frommefir mefir

August 18 2018

09:37
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
09:37
1511 36e2 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 17 2018

17:05
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
17:04
8598 eafe
Reposted from4777727772 4777727772
17:04
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

August 16 2018

21:11
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
21:07
9267 026d 500
@n_inghts Instagram
Reposted fromPoranny Poranny viatbtf tbtf
21:07
8330 e715 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viatbtf tbtf
16:37
Lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ♥
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha
16:36
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
16:34
6949 c45b
Reposted fromlittlestories littlestories viascorpix scorpix
16:31
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
16:31
6690 5a96 500
16:26
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl