Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

17:03
4860 245a
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
17:01
Podobno czasy lepsze, przyszlosc nadeszla, zmienila nazwy wlasne, cudze nazwala wspolnym. Kiedys byl chlopak zloty,dzis jest krysztalowy. I upadlo wszystko co wzniosle. I oby wstalo z martywch.
— .
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa

May 15 2019

14:44
7822 72de
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viazyta zyta
14:42
3644 19f1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaidosk8 idosk8

May 14 2019

18:16
3219 fc41 500
Reposted fromsoftboi softboi viaplujacajadem plujacajadem
18:16
1571 4095
18:15
4615 d11c 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
18:14
1836 ca8d 500
Reposted fromolbaria olbaria viawszystkodupa wszystkodupa
18:14
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
15:31
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
15:27
Współczuję wszystkim, którzy przecenili mój urok osobisty i grzeczne usposobienie, a nie docenili inteligencji i umiejętności logicznego myślenia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
15:26
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
15:26
9183 70c2
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2019

19:34
1872 c775 500
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa
10:33
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalexandrious alexandrious
10:30
2259 0404 500
10:29
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viasatyra satyra
10:28
1013 4639
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
10:28
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio viasatyra satyra
10:28
9429 7605 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl