Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

08:35
0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
08:33
08:32
4191 8095 500
08:29
3298 7416 500
Reposted fromhare hare vialiliowadusza liliowadusza
08:25
Lustro ukazuje prawdę, choć każdy patrzy w nie z innego miejsca.
— "Zagadka Błękitnego Ekspresu"Agatha Christie
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa
08:25
2810 d6f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
08:25
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

September 18 2019

09:32
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vianyaako nyaako
09:32
7996 00fc 500
Reposted fromnyaako nyaako
09:30
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
09:30
4129 da0c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamasterofpuppets masterofpuppets
09:28
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viatrytorunaway trytorunaway

September 17 2019

11:49
8953 8952 500
mr robot, s01e04
Reposted frommrrru mrrru viaaurinko aurinko
11:48
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima
11:48

reddit

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasrcemoje srcemoje
11:47
6686 142d 500
11:47
0216 d69a 500
11:46
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viafearoflove fearoflove
11:46
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaazazel azazel
11:45
9809 5295
Taste of love
Reposted fromniente niente viaKryptonite Kryptonite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl