Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

07:02
6635 c3c2
07:01
9590 b762 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa

December 09 2019

07:47
1864 a61b
Reposted fromEtnigos Etnigos
07:39
9073 d216
Reposted fromEtnigos Etnigos viakasias3112 kasias3112
07:36
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viagriber griber
07:30
07:24
7875 909c 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
07:21
3266 2abb
07:13
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamefir mefir
07:10
7908 da4d 500
Reposted fromGosha Gosha viamefir mefir
07:09
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viazyta zyta
07:09
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta

December 06 2019

08:01
Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viaimpulsivee impulsivee
08:00
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafreska freska
07:37
7855 4f6b 500
Reposted fromhrafn hrafn viakompleksdziury kompleksdziury
07:20
7366 3f54 500
07:19
3869 f790
Reposted from4777727772 4777727772 viazyta zyta
07:19
9926 d7c0 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viazyta zyta

December 05 2019

07:31
07:30
4527 9140 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl