Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

22:27
Bądź zawsze piękna, bez względu na to co Cię spotka w życiu. Nie przejmuj się nieułożonymi włosami, złamanym paznokciem czy poplamionym swetrem. Samochód psuje się w najmniej odpowiednim momencie a kawa wylewa się na najważniejsze dokumenty - to normalne. Ale uwierz mi, to wszystko jest nieważne. Nieważne są te wszystkie bzdury które słyszysz na swój temat, to jak wysokie ktoś stawia przed Tobą wymagania i jak wielkie oczekiwania wobec Ciebie ma otoczenie. Nieważne są te wszystkie słowa które Cię zraniły, te zachowania które wywołały ból który pamiętasz do dziś. Nieważne jest to jak bardzo zraniła Cię przeszłość, jak teraźniejszość daje popalić i jak niepewna jest przyszłość. Nie myśl o tym chociaż przez chwilę. Skup się na sobie. I pamitętaj: nigdy nie trać piękna które masz wewnątrz siebie. Zaufaj mu i podążaj za nim, ono jest Twoją tarczą i Twoim drogowskazem. Dopóki pali się w Tobie ta magiczna iskra - masz wszystko żeby być szczęśliwa.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalmostlover almostlover

July 19 2019

22:40
0282 87f6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
22:40
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
22:39
1064 9a43 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
22:37
0072 0fe3 500
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin
22:36
9280 0c3e
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viairmelin irmelin
22:33
2953 02b9
Zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
22:33
1877 bab3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
22:32
1249 4cb6 500
22:32
3142 be8c 500
Reposted fromnyaako nyaako
22:31
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako
22:31
3158 671b
Reposted fromnyaako nyaako
22:30
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagriber griber
22:30
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianyaako nyaako
22:29
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako
22:29
2308 f3c3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako

July 18 2019

17:39
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaidosk8 idosk8
17:37
1049 b4ff 500
Lepiej...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaidosk8 idosk8
17:37
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl