Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

14:58
1619 4879
Reposted fromlaters laters viakarmacoma karmacoma
13:43
Reposted fromjedyny jedyny viawszystkodupa wszystkodupa
13:35
6392 fe54 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawszystkodupa wszystkodupa
13:33
5198 e0b2
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
13:33
12:38
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 18 2019

07:49
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparradisee parradisee
07:47
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
07:32
07:28
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatalarcio talarcio
07:25
0921 703a 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

November 15 2019

07:57
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
07:56
07:55
5205 2f59 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 13 2019

09:20
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie
09:18
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo vialovvie lovvie
07:31
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viatalarcio talarcio

November 12 2019

12:25
3553 f9f1 500
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf vianyaako nyaako
12:23
4770 05d6
Reposted fromget-fit get-fit viamefir mefir
12:22
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl