Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

21:21
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viaeazyi eazyi
07:44
Mieli po jakieś dwadzieścia lat - i widać było, że szaleją za sobą. Tchnęli szczęściem niczym zapachem wiosennego bzu. Jedli hamburgery i rozmawiali, podnieceni jak dzieci. (...) Podobało mu się, że żadne z nich nie usiłuje zachować chłodnego dystansu ani szpanować przed drugim. Mimo że siedział daleko od nich, dostrzegł ich głupawo zakochane miny i ciągłą potrzebę kontaktu fizycznego, słyszał ich chichot i nieustanne bla-bla-bla. Na nikim nie próbowali wywrzeć wrażenia i nie uważali się za lepszych. Wystarczyło im, że mogą dzielić się ze sobą radością. Aż miło było patrzeć.
— Jonathan Carroll, "kąpiąc lwa" // założę się, że tak właśnie wyglądamy z boku, gdy wychodzimy gdzieś razem (:
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viapsycha psycha
07:44
0330 95f9
Reposted fromteijakool teijakool viakarmacoma karmacoma

October 21 2018

20:54
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatbtf tbtf

October 18 2018

21:22
6875 296b
Gossip Girl.
Reposted fromfantom fantom viawszystkodupa wszystkodupa
21:22
6280 9199 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa

October 17 2018

21:08
-Gdybyś mogła powiedzieć coś swojemu sercu, co by to było? -Idź się leczyć.
Reposted frommefir mefir
21:05
I'm fine, thanks for not asking.
— Sarah Ockler "Twenty Boy Summer"
Reposted fromcompromise compromise
20:57

On interesował się inną dziewczyną  Brązowym cukrem, paloną heroiną  Którą krew przesiąkniętą miał na wylot 

— fisz.
Reposted fromrevalie revalie
20:55
3671 4a6c
Reposted fromchatka chatka viatbtf tbtf
20:54
Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromsaphirka saphirka
20:48
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarysia marysia
20:44
4948 c1cf
Reposted fromcaraseen caraseen
20:31
"Czasem wracasz i to kurwa trochę przykre, bo wracasz tylko po to by znowu zrobić mi krzywdę."
Reposted fromNicinic Nicinic viaucieknijmi ucieknijmi
20:21
wdech i, kurwa, wydech.
— myśl pozytywnie
Reposted fromemerencja emerencja viagriber griber
20:20
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viayourhabit yourhabit
20:19
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viawolalabym wolalabym
20:18
1180 9357 500
Reposted frompunisher punisher viawolalabym wolalabym
20:17
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
20:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl