Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

09:39
3082 819f 500
Reposted from2017 2017 viaDOBRADUPA DOBRADUPA
09:39
6496 aee8 500
Reposted fromsoftboi softboi viazyta zyta
09:25
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
09:24
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viascorpix scorpix
09:21
Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka. O MNIE.
00:39
3342 111d
Reposted fromoutline outline

February 22 2019

21:18
Czasami musi myśleć o samobójstwie. Jestem tego pewien. Te ściany czasami jej o tym mówią. Jest osobą, która nie ma żadnego związku z czymkolwiek. Jest jak wypleniona roślina. Może dlatego ją lubię. Jest poza wszystkim. Trochę jak ja. (…) jest jak noworodek zostawiony w oknie życia.
— “Ślepnąc od świateł”, Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

February 14 2019

00:05
4304 887f
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 13 2019

22:47
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
22:46
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; istniał świat. A to rozprasza.
— Marcin Świetlicki, Korespondencja pośmiertna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
22:44
21:52
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaidosk8 idosk8
20:38
7567 d0ff 500
Reposted from4777727772 4777727772
20:34
20:30
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity
20:29
5179 d508

Wiem, że Cię to boli (...)  Niezależnie od tego co było.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

February 11 2019

08:32
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir

February 06 2019

21:35
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viayourheartbeat yourheartbeat
21:35
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
21:35
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl