Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

07:03

March 23 2020

12:14
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaucieknijmi ucieknijmi
11:58
Cinema closed until...
Reposted fromfightling fightling viaucieknijmi ucieknijmi
10:55
Lubię być niezależny, ale kochałem należeć do ciebie.
— romans z diabłem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
10:54
9439 4b15
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

March 20 2020

14:14
Z nią jest mi dużo lepiej niż przedtem, a gdy znowu jej zabraknie, wtedy będzie gorzej, dużo gorzej niż przedtem. Będzie gorzej już jutro rano. Jeśli teraz zniknie, wtedy będzie wszędzie tam, gdzie ja, będzie we wszystkim, o czym będę myślał, a tak naprawdę nie będzie jej wcale. Rozumiem, że spędzę miesiące na wymyślaniu setek innych scenariuszy i to wymyślanie, to zastanawianie się będzie jak trawienie papieru ściernego.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamaybeyou maybeyou
14:14
0108 9fc0
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamaybeyou maybeyou
14:14
14:13
Było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek.
Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie.
— Żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaybeyou maybeyou
07:53
5974 4921 500
Żulczyk - Czarne słońce 
07:48
07:45
8033 1584 500
Reposted fromharridan harridan viaeazyi eazyi
07:27
1599 18f3 500

6-4s:

by Michael Toman / Story of Eve

Reposted fromerial erial vianyaako nyaako
07:26
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhatever18 whatever18

March 16 2020

08:12
8369 218e
Reposted frometheraum etheraum viairmelin irmelin
07:58

Śniła mi się we śnie rzeczywistość.

Z jaką ulgą się obudziłem.

— Stanisław Lec
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
07:55
4872 ae60 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viayourhabit yourhabit

March 13 2020

12:17
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
07:20
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
07:19
1161 fac1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl