Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

12:21
3082 abe3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
12:16
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix

November 08 2019

08:46
3975 8885 500
Repulsion, R. Polanski (1965)
Reposted frommovieguy movieguy viablackandwhite blackandwhite

November 07 2019

12:05
12:04
6069 27d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
12:04
08:37
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
07:46
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako
07:45
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viamasterofpuppets masterofpuppets
07:21
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza vialivhanna livhanna

November 05 2019

07:04
6683 f392 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
06:58
1685 8083 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix

November 04 2019

07:17
1492 24b2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
07:14
8543 8a1c 500
07:13
1431 d95e
07:13
2272 db95
07:10
6175 a25d 500
Reposted fromLunarr Lunarr viablackandwhite blackandwhite
07:09
     
07:06
3509 c181 500
Wysokie Obcasy 44/2019
Reposted fromhesiamela hesiamela vialiliowadusza liliowadusza
07:05
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...